Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Έκτακτη εμφάνιση

   Αγαπημένες μου φίλες
   αγαπημένοι μου φίλοι

   'Ηθελα μέσα στη μουντάδα των ημερών
να δώσω το δικό μου μήνυμα, χωρίς παραινέσεις και συμβουλές.
   Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει προσωπική ευθύνη.
   Μόνο για μια καλημέρα πέρασα να δώσω στίγμα ζωής  και απ ΄ όλα τα διαθέσιμα χρώματα
διάλεξα το χρώμα του γαλανού ουρανού μας!
  Θέλω να πιστεύω πως μετά από όλο αυτό που βιώνουμε, θα βλέπουμε με άλλη ματιά τα πάντα!
  Με απλά υλικά και αποστειρωμένη γάζα φαρμακείου από μέσα, την συγκράτησα μόνο στις τέσσερις γωνίες, σας παρουσιάζω αυτή τη μάσκα, μόνο για το ελπιδοφόρο της μήνυμα!
Ναι και αυτό θα περάσει!


ΜΕΊΝΕΤΕ ΔΥΝΑΤΟΊ!
Μείνετε ενωμένοι ψυχικά!
Είναι μεγάλη η μπόρα αλλά και αυτό θα περάσει!
                                              Να προσέχετε!